Skip Navigation LinksΚεντρική Σελίδα > Ταμείο Ενάλιο

Το Ταμείο Ενάλιο   συστάθηκε με τη μορφή Ταμείου Χαρτοφυλακίου για την ενίσχυση επαγγελματιών αλιέων & βιώσιμων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας, καθώς και επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε επιλεγμένες αλιευτικές περιοχές.

Βασικός στρατηγικός στόχος του Ταμείου είναι η δημιουργία χαρτοφυλακίου με ποικιλία μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, που θα εξασφαλίζουν την επανείσπραξη των επενδυόμενων σ’ αυτά κεφαλαίων, τη βιωσιμότητα του Ταμείου Ενάλιο , τη δυνατότητα ώστε τα κεφάλαιά του να μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση και νέων Δράσεων, προκειμένου για την ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω και πάλι επιστρεπτέων επενδύσεων ή εγγυήσεων για επιστρεπτέες επενδύσεις, ή άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.